به تاریخ 6 الی 8 دسامبر سال 2016 آقای "نیک راساوا" رئیس مرکز فرهنگی فدراتیف روسیه مقیم کابل طی یک سفر وارد شهر مزار شریف گردید. در این سفر خود محترم نیک راساو با دیپلمات های جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه یکجا همرا با رهبری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، با مدیران و استادان دانشگاه دولتی بلخ، دانشگاه آریا، موسسه نفت و گاز و همچنان با رئیس عمومی رادیو تلویزیون "آرزو" دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار نمایندگان دیپلماتیک روسیه با سازمان های در بالا ذکر شده، جنبه های مختلف همکاری میان طرفین را به بحث گرفته و طرفین راه هایی برای بهبود کار در این زمینه را شناسایی نمودند.