جناب اقای دمیتری کعبه یف جنرال قنسول فدراتیف روسیه مقیم مزار شریف

او در سال 1965 متولد سد. در سال 1987 از پهنتون نظامی وزارت دفاع اتحاد جماهیر شوروی فارغ التحصیل شد. او از زبان اردو، انگلیسی و دری بلد است. او دارای رتبه دیپلماتیک مشاور درجه دوم اعطا شده در سال 2012 است.

دمیتری کعبه یف در سال 2006 داخل وزارت امور خارجه روسیه استخدام شد و در موقعیت های مختلف در مرکز و در خارج از کشور کار میکرد از جمله در سالهای 2008-2013 بحیث سکرتر اول و پس مشاور سفارت روسیه در تاجیکستان و در سالهای 2013-2014 بحیث مشاور و رئیس شعبه در دیپارتمنت سوم کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه روسیه ایفای وظیفه میکرد.