به تاریخ 28 فبروری سال 2016 در جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه مقیم شهر مزار شریف، ضیافت به مناسبت روز مامورین دیپلماتیک و روز مدافع از سرزمین اجداد برگزار گردید. 

در این محفل نماینده گان ریاست امور خارجه و همچنین ماموریت های دیپلماتیک معتبرشمال افغانستان حضور داشتند.

روسای هیات های دیپلماتیک خارجی پیام های تبریکی شان را بمناسبت این روز عرض نموده و امیدواری شان را  برای ایجاد ثبات در اوضاع  افغانستان ابراز نمودند، و ضیافت در یک فضای گرم و دوستانه برگزار شد.