بتاریخ 11 جون سال 2017 ضیافت باشکوه به مناسبت روز ملی روسیه، که رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک مقیم شمال افغانستان و نمایندگان ریاست امور خارجه در آن حضور داشتند ترتیب داده شد.

در سخنرانی خود آقای دمیتری کعبه یف سرقنسول روسیه اشاره کرد که این روز نماد مرحله جدید در توسعه کشور ما است، که هدف آن تحکیم اصول دموکراتیک جدید توسعه آن است و همچنان نشان دهنده چهره جدیدی از کشور ما در سیاست جهانی و منطقه ای است.