به تاریخ 14 آوریل سال 2016 دیپلمات های جنرال قنسولگری روسیه در شهر مزار شریف با جنرال "رینکام" فرمانده ( حمایت قاطع )  نیروهای ناتو در شمال افعانستان و کارمندان آن فرماندهی و همچنین کارمندان جنرال قنسولگری آلمان دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار در مورد وضعیت جاری در شمال افغانستان و ارضیابی های طرفین جر و بحث صورت گرفت.همچنان مشکلات توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور و طیف گسترده ای از سوال ها،و حل و فصل صلح آمیز  آن ها در افغانستان به بحث گرفته شد. به خصوص اهداف مشترک هر دو کشور روسیه و آلمان در امور افغانستان به هدف ساخت  افغانستان  جدید، دموکراتیک، ویک دولت بی طرف .