به تاریخ 15 می سال 2016 ملاقات کاری، میان جنرال قنسول فدراتیف روسیه مقیم مزار شریف و نماینده ریاست امور خارجه ولایت بلخ آفای "ا.ح.علمی" برگزار شد. طی این ملاقات طرفین مسائل چون روابط روسیه با افغانستان و همچنین سایر جنبه های همکاری عملی میان ماموریت دیپلماتیک روسیه و شاخه ای از وزارت خارجه افغانستان را مورد بحث قرار دادند. یک بار دیگر خاطر نشان گردید، که تمام تعاملات ذکر شده در روح سنت های همکاری و حسن نیت طرفین حل می گردد، که روابط نیک را میان دو کشور بوجود می آورد.