24 فیبروری 2015 سر قنسول فدراتیف روسیه در مزار شریف دمیتری کعبه یف با مسئول اتحادیه صناعت کاران ولایت بلخ آقای روش زاده ملاقات نمودند و نمایندگان بخش تجارت محلی ملاقات نمودند.

در جریان ملاقات که در فضای گرم و دوستانه برگزار شد مناسبات تاریخی افغان – روسیه، تجدید ارتباطات تجارتی و اقتصادی بین روسیه و افغانستان و همچنان تامین مناسبات تجارتی بین تجار افغانی و همکاران روسی شد مورد بررسی قرار گرفت .

جانبین متعهد به تامین ارتباطات دایمی و کمک همه جانبه به انکشاف تجارتی دوجانبه گردیدند.