اطلاعیه مطبوعاتی

 جنرال قنسولگری فدراتیف روسیه مقیم شهر مزار شریف

مورخ 26 آوریل سال 2017

در این اواخر برخی از مقام های دولتی و سران نظامی ایالات متحده امریکا و همچنان بعضی از سیاستمداران و فرمانده های افغانی اظهار داشته اند که روسیه گویا از طالبان پشتیبانی میکند.

تمام این اظهارات اطلاعات سوء و دروغ آشکار است. آنهایی که چنین اظهاراتی میکنند هیچ ثبوت یا دلایل مشخص چنین کمک ها ندارند. بخصوص اظهارات اخیر
 ا.قریشی یکی از فرمانده های نیروهای نظامی ملی افغانستان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز راجع به ساخت و ساز از طرف روسیه یک مرکز تعلیمی برای جنگجویان طالبان به طرز کاملاَ آشکار اعلام شده بود. روسیه چنین افتراء غیر مسولانه را اعمال غیر دوستانه تلقی میکند که روابط دوستانه عنعنوی بین روسیه و افغانستان را فقط بدتر می سازد.

به احتمال زیادی تمام این اقدامات منفی به دستور دشمنان روسیه بعمل می آید. در حال حاضر کشور ما ابتکار سیاسی در حل مناقشه افغانی را به دست میگیرد و تلاش های زیادی دارد تا این مناقشه را بطور عملی حل کند چون که ما میبینیم که ایتلاف غربی این کار را کرده نمیتواند. بعید نیست که معترضین ما از این امر خوششان نمی آید و به این علت ایالات متحده امریکا از شرکت کردن در کنفرانس مسکو مورخ 14 آوریل سال جاری خودداری کردند.

احتمال میرود که هدف دیگری چنین اظهارات بهم زدن روسیه و افغانستان، متوقف ساختن ابتکار روسیه و یکبارگی بوجود آوردن احساسات ضد روسی در میان جامعه دوست عنعنوی افغانی است.

در این رابطه لازم به یادآوری است که روسیه از گروه های طالبان پشتیبانی نمیکرد و نمیکند. برخلاف کشورهای زیاد غرب این سازمان در کشور ما مطابق قانون ممنوع است. تماس با نماینده گان طالبان فقط معطوف به جلب آنها به میز مذاکرات بوده است چون که بدون مشارکت هر کدام از طرفین متقابل گفتگوی صلح از پیش محکوم به ناکامی خواهد بود. و همچنان همه میدانند که نماینده گان ایالات متحده امریکا و بعضی از کشورهای دیگر با طالبان تماس داشتند و دارند. اما با این همه کشور ما اظهار ندارد که آنها از طالبان پشتیبانی میکنند. ما متعقد هستیم که فرماندهی ایتلاف غربی با این اظهارات غیر مسولانه خود تلاش می ورزد تا مسولیت بدتر شدن وضع در افغانستان از خود سلب کند و دشمنان اساطیری جدید را از خود در بیاورد چون عالی میداند که بین روسیه و طالبان هیچ نوع همکاری وجود نداشت و ندارد.

نظر به نکات فوق الذکر از دوست های افغانی ما دعوت مینماییم تا به اطلاعات دروغی در باره اقدامات و اهداف سیاسی روسیه باور نکنید، دنباله روی دشمنان کشورهای ما نباشید و به خاطر داشته باشید که روسیه همیشه دوست افغانستان بوده، است و خواهد بود.