به تاریخ 8 می سال 2017، محفل با شکوه به مناسبت هفتادو دومین سالگرد پیروزی کشور فدراتیف روسیه در جنگ بزرگ میهنی برگزار گردید. در این محفل نمایندگان ولایت بلخ، تجاران، رسانه ها و همچنان کارمندان ماموریت های دیپلماتیک در شمال افغانستان حضور داشتند.

محترم آقای دمیتری کعبه یف جنرال قنسول فدراتیف روسیه در قدم نخست  در سخنرانی خویش این جشن بزرگ را برای حاضرین در تالار تبریک و تهنیت عرض نموده، تاکید کرد تا نیاز است که تمام  خاطره ها،  دستآورد ها و قهرمانی های مردم اتحاد جماهیر شوروی که عمده ترین رول را در پیروزی بر فاشیسم بازی نموده بود حفظ گردد. از جمله سیاست خارجی روسیه در مورد افغانستان. آقای کعبه یف بار دیگر حمایت کشور فدارتیف روسییه را از طالبان رد نموده، تاکید ورزید که همه ارتباطات موجود با طالبان صرف بخاطر کشانیدن رهبران آنها به میز مذاکره است.

همچنان آقای فیاض مهر آئين ریس مقام ولایت بلخ در سخنرانی خویش بیان داشت، که افغانستان با اختیار نمودن بی طرفی در طول جنگ جهانی دوم و با اجازه ندادن به فاشیستها برای ایجاد پایگاه قوی در قلمرو خود، توانسته کمک ارزنده  در پیروزی بر فاشیسم داشته باشد. وی همچنان با تایید سخنان دیپلومات روسی افزود، که مسکو هیچ نوع حمایت مالی از طالبان نمیکند.

این محفل در یک فضای با شکوه و دوستانه برگزار گردید.