بتاریخ 24 اکتبر سال 2016  آقای دمیتری کعبه یف جنرال قنسول روسیه با جنرال حسیب الله قریشی فرمانده نیروهای ویژه اردو ملی افغانستان در قنسولگری روسیه مقیم مزار شریف دیدار نمود. در این دیدار روی مسائل مبرم روابط دو جانبه روسیه و افغانستان بحث گردید.

جنرال الله قریشی به نفع تشدید همکاری با روسیه در زمینه نظامی و اجرای قانون اظهار نظر کرد. همچنین امکانات برای اصلاح اقدامات مقامات افغانی برای حفاظت از ماموریت های دیپلماتیک کشورهای خارجی در مزار شریف و ولایت بلخ مورد بحث قرار گرفته بودند.