بتاریخ 24 اکتبر سال 2016 آقای دمیتری کعبه یف جنرال قنسول روسیه با ذاکر نورالدین مدیر عامل شرکت"بشیر نوید" مشهور در شمال افغانستان دیدار نمود، که در این دیدار  پیرامون چشم اندازهای همکاری بین محافل تجارتی روسیه و شمال افغانستان بحث گردید.

تاجر افغان به بعضی از مسائل مربوط به انجام مستقیم بیزنس با طرف روسی اشاره کرد.

طرفین موافقت کرده اند که برای پیدا کردن راه حل مسائل مشکل ساز ذکر شده و گسترش طیف روابط تجارتی دو جانبه ادامه تماس کنند.