به تاریخ 20 جنوری سال 2016 محترم "دمیتری کعبه یف" جنرال قنسول فدراتیف روسیه مقیم مزار شریف با محترم "عبدالرحمن راسخ" ریس گمرک ولایت بلخ دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار، در مورد همکاری های سیاسی و اقتصادی دوجانبه و جنبه های همکاری در عرصه های گمرکی، حمل و نقل لجستیکی  میان دو کشور بحث و گفتگو صورت گرفت.

به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت همکاری های بیشترمیان دو کشور،  برحفظ تماس کاری به طور منظم میان طرفین توافق صورت گرفت.

 

 

   Интернет-портал Правительства Российской Федерации

Сайт МИД РФ